(678) 345-3456
380 Albert St, Melbourne, Australia
envato@mail.com

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Pontik Gizlilik Politikası

Pontik Uygulaması (“Pontik”), Trinexis Yazılım ve Danışmanlık L.T.D. Ş.T.İ. (“TRINEXIS”) tarafından üretilmişbir güvenli sohbet uygulamasıdır. Bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GVKT”) ile ilgili sair mevzuata (hep birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak işleme faaliyetlerimizle ilgili sizleri bu metin ile bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

TRINEXIS olarak veri sorumlusu konumundayız ve iletişim bilgilerimiz şu şekildedir.

İsim: Trinexis Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri L.T.D. Ş.T.İ

E-posta: info@trinexis.com

İletişim Adresi: Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad. No:69-B Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası: 0 530 886 75 76

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Hesap Bilgileriniz

Cep Telefonu Numaranız : Pontik uygulamasını kullanabilmeniz için öncelikle cep telefonunuz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Telefon numaranız Google FireBase üzerinde saklanmaktadır

Kullanıcı Adı ve Profil Resminiz : Hesabınıza opsiyonel olarak profil resmi ve kullanıcı adı ekleyebilirsiniz. Bilgilerinizi her zaman Pontik’nin “Profil Ayarları” kısmından güncelleyebilirsiniz. Bu bilgiler Google Storage de saklanmaktadır.

Kullanım Bilgileriniz

Mesajlarınız : Mesajlarınız uçtan uca şifrelendiğinden Pontik veya üçüncü taraflar mesajlarınızın içeriğine ulaşamazlar. Mesajlarınız Pontik’nin sunucularında değil, Pontik’yi kullandığınız cihazınızda saklanır. Ancak iletilmemiş mesajlarınız (Örneğin mesajın alıcısının telefonunun kapalı olması sebebiyle) sunucularımızda mesaj iletilene kadar geçici bir süreyle şifreli olarak saklanır. Bunun yanında medya mesajları, iletimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla sunucularımızda geçici bir süreyle şifreli olarak saklanır.

Teknik Bilgiler : Arama ve mesajlaşmaların etkin çalışmasını, bildirim alımını ve hesabın güvenliğini sağlamak için anahtarlar gibi ilaveten teknik bilgiler sunucularımızda şifreli olarak saklanır. Pontik bu teknik bilgileri uygulamanın çalışması için gerekli olan minimum düzeyde tutar.

Verilerinizi Hangi Hukuki Sebepler ve Yöntemle İşliyoruz?

Pontik, kişisel verilerinizi Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Verilerinizi aşağıdaki hukuki sebepler ile işlemekteyiz:

– Aramızda bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan bağlantılı olması

Pontik uygulamasını indirerek Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmektesiniz. Veri işleme faaliyetimiz işbu Sözleşmenin ifasıyla doğrudan bağlantılıdır.

– Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Pontik, aşağıda da açıklandığı üzere hukuki yükümlülükleri söz konusu olduğunda verilerinizi işleyebilmekte ve paylaşabilmektedir.

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Pontik, kendi ve üçüncü kişilerin haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için verilerinizi işleyebilmekte ve paylaşabilmektedir.

– Meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Pontik uygulamasının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak meşru menfaatimiz dahilindedir.

Bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:

Doğrudan paylaşımınız : Yukarıda “Hesap Bilgileriniz” ve “Kimlik ve İletişim Bilgileriniz” başlıkları altında açıklanan verilerinizi doğrudan bizimle paylamışınız aracılığıyla toplamaktayız. Bu bilgileri bize Pontik uygulaması, elektronik form, e-posta veya diğer iletişim araçları ile sağlamaktasınız.

Dolaylı olarak işlediğimiz verileriniz : Yukarıda “Kullanım Bilgileriniz” başlığı altında açıklanan verilerinizi Pontik uygulamasını kullanmanız aracılığıyla dolaylı olarak sizden toplamaktayız.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Hesap Bilgileriniz : Cep telefonu bilginiz Pontik uygulamasında hesabınızın açılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kullanım Bilgileriniz : Bu tür verileriniz uygulamanın güvenliğini ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Diğer Bilgileriniz : Yukarıda değindiğimiz diğer verileriniz Pontik’nin fonksiyonel bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Pontik uygulamasının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla üçüncü taraflarla birlikte çalışabilmekteyiz. Örneğin, uygulamaya kayıt esnasında cep telefon numaranızın doğrulanması amacıyla cep telefonu numaranız ilgili operatöre aktarılmakta ve böylece doğrulama kodunun tarafınıza iletilmesi sağlanmaktadır. Verileriniz yalnızca Pontik’nin fonksiyonları için zorunlu olduğu durumlarda aktarılmakta, hizmet veya ürün tanımı gibi herhangi bir ticari amaçla kesinlikle aktarılmamaktadır.

Pontik, hukuki bir yükümlülük dahilinde yukarıda bahsedilen verileri yetkili makamlar ile paylaşabilir. Ayrıca Pontik, kendi ve üçüncü kişilerin haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için yukarıda bahsedilen verileri yetkili makamlar ile paylaşabilir.

Verileriniz Pontik’nin Türkiye’de yer alan sunucularında bulunmakta ve yurt dışına aktarılmamaktadır.

Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olan sürelerle şifreli olarak Türkiye’deki sunucularda saklıyoruz.

Pontik, kişisel verilerinizi yürürlükteki mevzuatın belirlediği süreler boyunca saklamaktadır.

Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’de sıralanmış ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman info@trinexis.com e-posta adresinden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden TRINEXIS Gizlilik Ekibimize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bunların yanında Pontik kullanıcıları yerel veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Pontik kullanıcıları, Avrupa Birliği içerisinde bulunmaları durumunda yukarıda bahsedilenlere ek olarak aşağıdaki hakları da kullanabilirler:

a) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya sınırlandırılmasını isteme,

b) Veri Koruma Mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

c) Kullanıcının rızasına tabi olarak Kişisel Veri işlenen durumlarda veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme

d) Mümkün olduğu ölçüde Pontik’ye sundukları kişisel verilerinin başka bir veri sorumlusuna veya ilgili kişinin kendisine yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta aktarmalarını talep etme,

e) Kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme,

f) Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemler hakkında kişisel verilerinin paylaşıldığı üçüncü şahısların bilgilendirilmesini isteme

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği

Günümüz teknoloji ve internet çağında hızla değişen Dünya’nın seyrine milli ve manevi değerlerini koruyarak söz sahibi olacak büyük ve güçlü bir Türkiye idealinde birleşen internet ve teknoloji uzmanları tarafından kurulmuştur.

Archives

Görüntülenecek bir arşiv yok.

Categories

  • Kategori yok